parallax background

Chiesa San Giovanni Polvica Fraz. Tramonti

Chiesa San Pietro Apostolo – Tramonti(SA)
1 Febbraio 2019
 

Chiesa San Giovanni
Polvica Fraz. Tramonti
- Lastra Marmorea Epigrafata -